QUGUARD E-vratar

QUGUARD E-vratar ob današnji znani tehnologiji zagotavlja maksimalno varnost in možnost prilagajanja željam uporabnika, enostaven zagon in uporabo, ter možnost širitev sistema iz vidika povezovanja pametnih hišnih naprav (sistemov) na centralno enoto. Varnost sistema je zagotovljena s posebnim načinom uparjanja enot in izvedbo kriptirane, varne komunikacije.

Gre za pametni sistem, ki je uporabniku prijazen in mu poenostavlja vsakodnevna, sicer zamudna opravila. Primarna naloga E-vratarja je odklepanje in odpiranje vrat po uspešno opravljeni identifikaciji, a je QUGUARD E-vratar še veliko več kot samo sistem za odklepanje vrat.

Identifikacija uporabnika

Identifikacija uporabnika

Dostopna enota ima vgrajenih več sistemov za identifikacijo uporabnikov: RFID čitalnik, NFC komunikator in čitalec prstnih odtisov. Uporabnik se lahko identificira na kateregakoli od omogočenih načinov. Po uspešno opravljeni identifikaciji in prepoznavanju uporabnika iz baze uporabnikov, se vrata samodejno odklenejo/odprejo.

Funkcije sistema QUGUARD E-vratar

Sistem omogoča enostavno odklepanje in odpiranje vrat, nadzor, alarm, zaznavanje udora, zaznavanje gibanja, arhiviranje dogodkov…

V vrata je nameščena zapora, ki omogoča avtomatsko odklepanje po uspešno opravljeni identifikaciji. Deluje tudi kot pripomoček za prostoročno odpiranje in zapiranje vrat. V piknik načinu se po dotiku vratne kljuke ali tipke na dostopni enoti izvede takojšnje odklepanje vrat.

V dostopno enoto je nameščen zvonec in več različnih senzorjev. Kadar ste doma zvonec deluje kot vsak drug navaden hišni zvonec, kadar ste zdoma, pa se lahko na zvonjenje oglasite kar preko telefona.

Senzorji, ki so vgrajeni v sistem QUGUARD zaznavajo različne premike in prepoznajo poskus vloma (stanje vrat, stanje zapore, prisotnost oseb, razbijanje po vratih, premikanje kljuke, premikanje ključa v ključavnici). Varnostni senzorji so aktivirani in pri detekciji premika se zajame slika s kamere. V odvisnosti od programa in nastavitve se pri aktiviranju varnostnih senzorjev vklopi alarm in obvesti uporabnika preko telefona, računalnika ali neposredno s sireno. Uporabnik lahko dobi obvestilo o aktiviranju vsakega posameznega senzorja posebej, izbere lahko kateri senzorji aktivirajo alarm in kateri samo shranijo informacijo o njihovi aktivaciji.

V sistem senzorjev spadajo tudi kamere. Konfiguracija  kamer, ki so sestavni del sistema in so povezane na centralno enoto, omogoča izbor in ogled videa v realnem času. Kamere v primeru dogodka, ki se zabeleži v bazo podatkov, posname fotografijo in jo ravno tako shrani v bazo podatkov.

ČE sistem zazna vas obvesti ali aproži alarm,

QUGUARD - delovanje

Upravljanje sistema QUGUARD E-vratar

Sistem deluje v povezavi s pametnimi napravami, ki uporabljajo Android, IOS in Windows Phone operacijske sisteme. Kadar niste doma lahko do sistema dostopate na daljavo preko sistema v oblaku. Aplikacija v Oblaku zagotavlja povezljivost sistema, varno komunikacijo, arhiviranje podatkov, ter varno in enostavno združitev posameznih QUGUARD sistemov. Na ta način ste vedno na tekočem, kaj se dogaja z vašo hišo ali stanovanjem, kar lahko preverite tudi na kamerah v realnem času.

Iz hiše ali stanovanja lahko sistem QUGUARD E-vratar upravljate z mobilnimi napravami preko varne povezave ethernet ali s pomočjo centralne enote, ki je locirana v sami hiši. Funkcije mehatronskega sistema odklepanja/zaklepanja se ne prekine niti ob izpadu električne energije ter spletne povezave z »Oblakom«. QUGUARD E-vratar je več nivojski sistem, ki komunicira z uporabnikom preko več kanalov in varno ter stalno upravlja vhodna vrata naše bivalne enote.

Zgradba sistema QUGUARD E-vratar

QUGUARD E-vratar je sestavljen iz dostopne enote, centralne enote in aplikacije za dostop in upravljanje sistema.

Dostopna enota

Dostopno enoto predstavlja mehatronski sistem z namenskim vratnim krmilnikom z modularno strukturo, ki upravlja s pomembno komponento našega doma  – s funkcijami vhodnih vrat.

Sistem nadzoruje vhodna vrata z vgrajeno elektromotorno zaporo, ki omogoča ki omogoča avtomatsko odklepanje/zaklepanje vrat brez uporabe ključa. Ta opcija je tudi pripomoček za prostoročno odpiranje in zapiranje vrat. Sama zapora je mehatronski sistem, ki ima že vgrajene vse potrebne sisteme za integracijo v QUGUARD E-vratarja. Če temu ni tako, vgradimo dodatne senzorje v zaporo oziroma vrata.

V vrata, zaporo in dostopno enoto je vgrajeno večje število senzorjev (stanje vrat, stanje zapore, prisotnost oseb, razbijanje po vratih, premikanje kljuke, premikanje ključa v ključavnici), sistemi za identifikacijo uporabnikov (RFID čitalnik, NFC komunikator, čitalec prstnih odtisov) in sistemi potrebni za komunikacijo (GSM modul, zvočnik, mikrofon, pomožni piskač, LED).

centralna enota QUGUARD E-vratar

Centralna enota

»Inteligenca sistema« je vgrajena v centralno enoto, ki je povezana s senzorji, aktuatorji, bazami podatkov, vmesniki (HMI , pametna naprava z zaslonom na dotik) in kamerami. V centralni enoti je nameščen program, ki predstavlja hrbtenico sistema. Povezava in združitev posameznih enot je iz vidika uporabnika popolnoma avtomatizirana.

Krmilni sistem z modularno strukturo – z dostopno enoto (za vrata) in namenski krmilnik z GSM modulom, ki upravlja sistem za napajanje vratne zapore ter zajema signale iz zapore in dostopne enote, preko centralne enote komunicira s spletom oziroma pametnimi napravami.

QUGUARD aplikacija v oblaku

Aplikacija v oblaku

Aplikacija v oblaku zagotavlja povezljivost sistema, varno komunikacijo, arhiviranje podatkov, ter varno in enostavno združitev posameznih QUGUARD sistemov.

Sistem QUGUARD E-vratar deluje v povezavi s pametnimi napravami, ki uporabljajo Android, IOS in Windows Phone operacijske sisteme lokalno preko ethernet-a in na daljavo preko aplikacije v oblaku. S pomočjo aplikacije lahko upravljate večino funkcij sistema. V povezavi s kamerami, ki so sestavni del sistema, si lahko poleg arhiva preko aplikacije v oblaku ogledate tudi video dogajanja v realnem času. K

Načini delovanja E-vratarja

Glede na potrebe se lahko sistem QUGUARD avtomatsko ali ročno preklaplja med štirimi različnimi osnovnimi načini delovanja: nočni način, dnevni način, piknik način in nadzorni način. Z izbiro primernega načina delovanja je ob največji stopnji varnosti zagotovljena funkcionalnost in s tem udobje uporabnika.

1. Dnevni način (stanovalci so prisotni)
Vrata se odklenejo po uspešno izvedeni identifikaciji, dogodki se beležijo. Varnostni senzorji so aktivirani vendar ne aktivirajo alarma, razen če sistem zazna vlom.

2. Piknik način (stanovalci so prisotni)
Piknik način je zasnovan tako, da se po dotiku vratne kljuke ali tipke na dostopni enoti izvede takojšnje odklepanje vrat. Vsi dogodki se beležijo.

3. Nočni način (stanovalci so prisotni)
V prostor je mogoče vstopiti po uspešni identifikaciji. Varnostni senzorji so aktivirani in pri detekciji premika se zajame slika s kamere. V odvisnosti od programa in nastavitve se pri aktiviranju varnostnih senzorjev vklopi alarm in obvesti uporabnika preko telefona, računalnika ali neposredno s sireno. Uporabnik lahko izbere kateri senzorji aktivirajo alarm in kateri samo shranijo informacijo o njihovi aktivaciji.

4. Nadzorni način (stanovalci niso prisotni)
Nadzorni način se lahko aktivira avtomatsko, ko objekt zapusti zadnja prisotna oseba ali ročno. V tem načinu delovanja so aktivirani vsi senzorji in uporabnik sprotno dobiva obvestila o aktivaciji posameznega senzorja. V odvisnosti od programa sistema lahko posamezni oziroma samo določeni senzorji aktivirajo alarm. Uporabnik na telefon oziroma na ekran centralne enote lahko dobi trenutno stanje (pogled) iz kamer.

Dodaj odgovor